Maddeler Halinde Anne Sütünün Faydaları

Yaygın olarak bilindiği gibi, annenin bebeği en az 6 ay boyunca emzirmesi önerilir. Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tarafından da yinelenen bu öneri, hem anneyi hem de bebeği korumaya yöneliktir. Öyle ki, “kolostrum” olarak da bilinen anne sütü içeriğindeki doğal bileşenler ile bebeği diş dünyadaki sayısız hastalığa karşı korurken, anne açısından da, meme kanseri riskini azaltır ve doğum sonrası rahmin kendini yenilemesini sağlar.

Uzmanlara göre emzirme, bebek sağlığını geliştirmenin en etkili yollarından biridir, öyle ki, yapılan son araştırmalara göre, yalnızca anne sütü desteği alamadığı için yılda yaklaşık 1 milyon bebeğin iyileşemediği bilinmektedir.

Bebeklere hayat veren anne sütünün faydalara yakından bakalım:

Anne Sütü Bebeğin Bağışıklığında Kilit Rol Oynar

Anne sütü, bebek tarafından kolayca emilebilen besin bileşenleri, kök hücreler, beyaz kan hücreleri enzimler ve antioksidanlar içerirken, yararlı biyoaktif bileşenlerin ve canlı antikorların geçişini sağlar. Böylece bebeğin olgunlaşmamış iç organlarını mikroplara ve alerjenlere karşı korumalı bir hale getirir; dolayısıyla, bağışıklığın artışında kilit rol oynar.

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, anne sütü, içeriğinde doğal olarak bulunan antikorlar ile bebeği çeşitli virüs ve bakterilere karşı korurken özellikle aşağıdaki hastalıklara karşı bağışıklığı geliştirir:

 • Astım başta olmak üzere, zatürree, solunum sinsitiyal virüsü (RSV) ve boğmaca gibi çeşitli solunum yolu hastalıkları,
 • Alerjiler,
 • Kulak enfeksiyonu,
 • İshal,
 • Gastroenterit, gastroözofageal reflü ve erken nekrotizan enterokolit (NEC),
 • Bakteriyel menenjit vakaları,
 • Prematüre Retinopatisi başta olmak üzere çeşitli görme kusurları.

Bunlara ek olarak, özellikle ilk 6 ay boyunca sadece anne sütüyle beslenen bebeklerin soğuk algınlığı ve grip ile göğüs enfeksiyonları ve pamukçuk hastalıkları ile karşı karşıya kalma olasılıkları, mama ile beslenenlere kıyasla çok daha düşüktür.

Daha da önemlisi, lösemi ve lenfomalar dâhil çocukluk çağı kanserine karşı en iyi korumayı sağlayan da yine kolostrumdur.

Bebeğin Kısa Sürede Uykuya Dalmasına Yardımcı Olur

Anne sütünün faydalarından bir diğeri ise bebeğin uykuya dalma süreci ile ilişkilidir.

Mama ile beslenenler ile anne sütü alan bebekler arasında gece boyu uyanma sıklığı arasında ciddi bir fark olmasa da, pek çok araştırma anne sütüyle beslenen bebeklerin daha erken uykuya daldığına işaret etmektedir. Bunun sebebi, kolostrumun içeriğinde bulunan ve sakinleştirici etkisi olan maddelerdir. Özellikle emzirme sırasında vücutta üretilen oksitosin, yenidoğanın uykulu hissetmesine neden olur. Buna ek olarak, hormonlar ve nükleotidler yenidoğanın sağlıklı sirkadiyen ritimler geliştirmesine yardımcı olur.

Prematüre Bebeklerin Hızlı Gelişimini Sağlar

Hamileliğin 37. haftasından daha önce doğan prematüre bebekler sepsis, kronik akciğer hastalığı ve nekrotizan enterokolit (NEC) gibi oldukça ciddi sonuçlara yol açabilen hastalıklara karşı korumasız bir biçimde dünyaya gelir. Korumayı sağlayan asıl bileşen ise, anne sütüdür.

Son dönemde yapılan araştırmalarda, kolostrum ile beslenen prematüre bebeklerin hastaneden eve daha erken dönebildikleri ortaya koyulmuştur. Bununla beraber, uzmanlara göre anne karnında gelişimini tamamlamamış yenidoğan için yapılacak en iyi şey, onu ilk süt ile beslemektir. Bu yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi kimi hastalıklara karşı koruma sağlarken, gelişimin hızlı bir biçimde tamamlanmasına da yardımcı olur.

Bebeğin Mental – Motor Gelişimine Katkı Sunar

Emzirmenin gerçekleştirildiği ilk 6 ay, yenidoğanın beyninin geliştiği oldukça yoğun bir dönemdir; öyle ki, bu 6 aylık süreçte beynin kütlesi yaklaşık 2 kat artar. Bu süreçte, beyin ve motor gelişimini içeriğindeki doğal birleşenlerle destekleyen anne sütünün faydaları sonsuzdur.

Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan bir araştırmaya göre, kolostrum beyin hücreleri arasındaki ilişkilerin (sinaps) kurulmasını sağlayan siyalik asit açısından oldukça zengindir. Oranlar ile belirtmek gerekir ise, anne sütü zeka testi puanlarında 4,9 puanlık önemli bir etkiye sahiptir. Bu da 6 ay ile 1 yıl boyunca emzirilen bebeklerin tüm yaşamları boyunca, mental açıdan çok daha avantajlı olmaları anlamına gelir.

Tüm bunlara ek olarak emzirmenin davranışsal faydaları da olduğunu öne sürülmektedir. En az 4 ay emzirilen yenidoğanların, 5 yaşına geldiklerinde problemli davranış gösterme olasılığının %30 daha az olduğu bilinmektedir. Dahası, kolostrum hayatın ilerleyen dönemlerinde stresle baş etmeye bile yardımcı olabilir.

İçeriğindeki Proteinler İle Enfeksiyona Karşı Koruma Sağlar

Anne sütü temelde, %60 oranında whey ve %40 oranında kazein olmak üzere iki çeşit protein içerir. Bu şekilde dizilmiş olan proteinler bebek tarafından kolay bir biçimde emilirken, aynı zamanda sorunsuz bir biçimde sindirilir. Doğal olarak mükemmel bir dengeye sahip olan bu proteinler, yenidoğanı çok çeşitli şiddetteki enfeksiyona karşı korur.

Kronik Rahatsızlıkların Oluşma Riskini Azaltır

Anne sütünün bir başka faydası, bağışıklığı güçlendirmesi ile ilişkili olarak birtakım kronik sorunlara karşı koruma sağlamasıdır. Mevcut araştırmalar, anne sütü ile beslenen bebeklerin kronik hastalık geliştirme riskinin %20 daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Buna göre, yenidoğanlar kolostrum desteği ile aşağıdaki sorunlara karşı korumalıdır:

 • Obezite,
 • Tip 2 diyabet,
 • Hipertansiyon başta olmak üzere kardiyovasküler hastalıklar (kronik bir biçimde seyreden kalp ve damar hastalıkları),
 • Kronik solunum hastalıkları,
 • Kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar (NCD),
 • Hiperkolesterolemi (yüksek kolesterol).

Uzmanların bir kısmı kronik hastalıkların önlenmesi noktasında anne sütünün etkili olabilmesi için bebeğin yaklaşık olarak 24 ay boyunca emzirilmesi gerektiğini belirtirken, diğer gruptaki uzmanlar 6 aylık sürecin yeterli olduğunu savunmaktadır. Fakat, genel kanı ne kadar uzun süre emzirme gerçekleşir ise anne sütünün faydalarının o denli çok ve etkili olacağı yönündedir.

Sorularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz:

Yorum & Soru Bırakın

Anne Rehberi
Logo