Suda Doğum Nedir? | Avantajları, Güvenilirliği ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

En yenilikçi tekniklerden biri olarak kabul edilen suda doğum ile ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu yazımızda derledik. Hadi başlayalım!

Suya veya suda doğum nedir?

Suyun olumlu etkileri günümüzde doğumun değişik aşamalarında,değişik amaçlarla gittikçe daha sık kullanılmaya başlamıştır.

Artan talep nedeniyle hem doğum yapacak olan gebelerin hem de sağlık profesyonellerinin konuya olan merak ve ilgisi artmıştır.

Uygulamanın tam olarak ne ifade ettiği ile ilgili olarak kavram karmaşası yaşanmaktadır.

İngilizce yayınlarda suda doğumla ilgili olarak değişik terimler kullanılmaktadır.

Bunlar,

Hydrotherapy:Su tedavisi anmaına gelir.Suyun rahatlatıcı,gevşetici ve ağrı azaltıcı etkisinden yararlanmak için doğumdan önceki safhalarda aralıklı olarak duş almak veya havuza girmek durumudur.

Intrapartum İmmersion(IPI):Doğumun Herhangi bir aşamasında suya girme deneyimidir.

Labor İn Water(WL):Suya girme doğumdan önceki aşamaları yani 1.evreyi kapsar ve 2.evrede bebeğin doğumu karada gerçekleşir.Havuzda geçirilen sürenin önemi yoktur.

Waterbirth(WB):Doğumun 2.evresi suda tamamlanır ve bebek suyun içinde doğar.Plecantanın doğumunun su içinde veya dışında olması bu tanıyı değiştirmez.

SUDA DOĞUM-TRAVAYDA SUYA GİRME(Labor-İn Water-İmmersion in Water)

Anne doğumun ilk evresinde yani doğum eylemi süresince bebek doğmadan önce su havuzuna girer.

Suyun rahatlatıcı,gevşetici,doğum dalgalarının şiddetinin az hissedilmesi etkisinden faydalanılır.

Doğum istenilen bir safhada sudan çıkılarak karada gerçekleşir.

SUYA DOĞUM(Waterbirth)

Ne zaman suya girildiğinden bağımsız olarak 2.evre suda geçirilir ,bebek suya doğar. Plecantanın doğumunun su içinde veya dışında olması bu tanıyı değiştirmez.

Kimler suda ya da suya doğum yapabilir?

Öncelikle Doğumunu suda yada  suya doğum olarak planlayan ailelerin ,doğum öcesi hazırlık eğitimi almaları gereklidir.

Doğumu gerçekleştirecekleri kuruluş suda veya suya doğum organizasyonunu sağlayabilmeli ve bu konuda uzman olan sağlık ekibi ile doğumu takip edebilmelidir.

Suda veya Suya doğum için Sizi takip eden Hekiminizin ,bu doğum seçeneğine uygun olup olmadığınızı değerlendirmesi gereklidir.

Suda yada suya doğum bir doğum seçeneğidir.Önemli olan Sağlıklı bebek ve Sağlıklı Anne  olmalıdır.

Suda doğum güvenli midir?

2016 yılında, Amerikan Kadın Doğum ve Jinekologlar Kurumu (ACOG), konuyla ilgili mevcut veri eksikliği nedeniyle suda doğuma karşı çekimser olduğunu bildirmiştir. Kurum, doğumun ilk aşamasında göreceli yararları olabileceğini bildirirken, sonraki süreçte bu türden bir tekniğin olumlu etkileri olduğuna dair yeterince veri olmadığını savunmaktadır.

Bu teknik köklü bir geçmişe sahip olmadığından, tam anlamıyla güvenli olduğu ilan edilmeden önce ciddi miktarda bilimsel veri toplanmasına ihtiyaç duymaktadır. Pek çok bilimsel kuruluş bu konuda çalışmalar yapmaktadır; bunlardan biri olan Michigan Üniversitesi’nde, 2019 yılında yapılan bir araştırmada doğum uygulamalarının eşit derecede güvenli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Buna ek olarak, suda doğum yapan annelerin daha az acı / ağrı deneyimledikleri de araştırma sonuçlarına eklenmiştir.

Suda doğumun avantajları nelerdir?

Düşünülenin aksine suda doğum yalnızca belirli kesimler tarafından gerçekleştirilmez; her yıl birçok anne adayı suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak daha az acılı bir doğum gerçekleştirmek için bu yöntemi kullanmak istemektedir. Bunun diğer sebepleri ise, aşağıda da sıralamış olduğumuz avantajlardır:

 • Doğum ağrısını veya anestezi ihtiyacınızı azaltır,
 • Vücudun, kasılmaların yoğunluğunu düzenlemeye yardımcı olan oksitosin hormonunun seviyesini ayarlamasını sağlar; oksitosin salgılandıkça endorfin seviyesi yükselir.
 • Operasyon süresini kısaltır,
 • Sırt ağrısını ve baskı hissini en aza indirir,
 • Vajinal yırtılmanın şiddetini azaltır,
 • Epizyotomi olasılığını azaltır,
 • Anneye daha fazla kontrol hissi verir; su desteği, annenin daha özgür biçimde hareket etmesine izin verir,
 • Perine travması riskini azaltır.

Bunların haricinde, bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, suda olmak kan basıncınızı düşürerek kaygı düzeyini azaltabilir; daha rahat hissetmenizi sağlayabilir. Bu da elbette kendinizi güvende hissetmenize de yardımcı olur.

Suda doğumda nadir görülen komplikasyonlar

Yukarıda sıralamış olduğumuz gibi suda doğumun pek çok avantajı olduğu gibi, birtakım dezavantajları da bulunmaktadır. Bu açıdan en önemli sorun, anne adayının evde doğum yapması ile ile ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Daha önce de bahsetmiş olduğumuz gibi, bu türden bir doğum tekniği için deneyimli ebe, doğum destekçisi(doula) ve kadın doğum uzmanı’nda oluşan bir ekip daha uygun olacaktır.

Bugüne değin yapılmış araştırmaların çoğu, su havuzlarının kullanıldığı ve evde gerçekleştirilen doğumların acil tıbbı müdahale için uygun olmaması sebebi ile bazı riskler taşıdığına dikkat çekmektedir. Bunun haricinde, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi teknikler arasında, güvenilirlik açısından çok da büyük bir fark bulunmamaktadır.

Suda doğuma ilişkin diğer riskler ise şöyledir:

 • Enfeksiyon riski: Bazı durumlarda, saatler boyunca aynı havuz kullanıldığından yenidoğan, vajinal ve rektal flora ile kirlenen suyu yutmak suretiyle enfekte olabilir. Ancak bu riskin ne kadar yüksek olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır.
 • Zatürre (pnömoni) riski: Bebekler, genetik ve fizyolojik olarak, doğduktan hemen sonra ciğerlerini hava ile doldurmaya uygundur. Dolayısı ile, bebeklerin “suyu” soluması sağlıklı bir durum değildir. Bu teknikle gerçekleştirilen doğumlarda pnömoni vakalarının kesin yüzdesi bilinemese de, uzun süre suyun altında kalan ve hemen yüzeye çıkarılmayan yenidoğanların ciğerlerinin su ile dolabileceği bir risk olarak kabul görmektedir.
 • Boğulma riski:Suya doğan bebeklerde karasal doğumlardaki gibi solunum başlatıcı uyarılar aniden gelmez. Bu yüzden bebek anne kucağına konup kordon kapatılsa bile bebeğin nefes geçişi daha sakindir. Yine de çok nadir bile olsa sebepsiz yere bebeğin su altında nefes alma ihtimalinin olduğu bilinmelidir. Bu durumda sağlık ekibinin hızlı müdahalesi ciddi bir komplikasyonun yaşanmasını engelleyebilir.

Suda doğum fiyatları

Suda doğum fiyatı, tamamıyla eylemin nerede gerçekleştiği ile ilişkilidir; öyle ki, bu işlem için özel donanıma ve ekipmana sahip sağlık merkezleri belirli ve makul bir ücret talep edebilirken, doğumu evde gerçekleştirmek isterseniz, havuz da dâhil olmak üzere birçok ekipmanı satın almanız veya kiralamanız gerekir. Bununla beraber, size rehberlik etmesi ve acil durumlarda müdahalede bulunması için sağlık görevlileri ile anlaşmanız ve çalışmalarının karşılığı olarak da belirli bir ücret ödemeniz şarttır. Detaylı fiyat bilgisi için sağlık sağlayıcınıza ulaşmanız önerilir.

Sorularınızı ve düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz:

Yorum & Soru Bırakın

Anne Rehberi
Logo